Udredning af synsnedsættelse
Folder: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning

Socialstyrelsen, Warburg M.

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/regelmaessig-synsundersogelse-af-mennesker-med-udviklingshaemningHvis synsundersøgelsen ikke lykkes hos øjenlægen

Hvis det ikke er muligt at gennemføre en fuldstændig synsundersøgelse hos øjenlægen. så kan øjenlægen henvise til en øjenafdeling på et hospital.


På hospitalets øjenafdeling vil der også være børneøjenlæger, som er vandt til at undersøge selv små børn, der endnu ikke har udviklet evnen til at samarbejde om synsunderrsøgelsen.


Hvis personer værger sig mod en øjenundersøgelse, og hvor der er begrundet formodning om, at der er synsproblemer kan man tænke i alternativer: Det har i flere tilfælde - med succes - været muligt at få hospitalets øjenlæge til at foretage øjenundersøgelse mens personen er i narkose i forbindelse med tandbehandling. Dette kræver dog, at der forud etableres et samarbejde mellem specialtandplejen og øjenafdelingen.