Viden og forskning


Viden på denne webside er forsøgt holdt i et sprog, så flest muligt kan forstå det. En del af det skrevne er desværre uden kilde, men samlet ud fra mange skriftlige såvel som mundtlige kilder i perioden 2004 - 2011. Andet stof har forfatter og årstal på. Dansk forskning er der desværre ikke meget af. Og umiddelbart kunne man måske studse over, at der ikke er lavet meget efter 2010. Men det skyldes at stort set ingen har kunnet skaffe ressourcer til at publicere noget. Området synsnedsættelse hos mennesker med udviklingshæmning har længe hverken haft offentlig bevågenhed eller politisk prioritering.