Cerebral parese og synsproblemer

Af Lotte Welinder, øjenlægekonsulent ved Institut for Syn og Hørelse i Aalborg og overlæge ved øjenafdelingen på Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital (2011)


Mennesker med cerebral parese (CP/ spasticitet) har mange forskellige årsager til deres handicap, men ofte skyldes det en hjerneskade i den hvide substans tæt på hjernens væskefyldte hulrum. Disse skader kan opstå i fosterlivet, i forbindelse med fødslen eller opstå i forbindelse med hjernesygdom som for eksempel blodpropper eller hjernesvulster.


Hvordan kan en hjerneskade påvirke oplevelsen af det sete?

Området ved siden af hjernens væskefyldte hulrum gennemkrydses af nervetrådene fra øje til synshjernebarken. I dette område løber også mange af de hjernenervetråde, der bruges til den højere tolkning af synsoplysninger. Derfor vil man ofte se synsproblemer hos mennesker med cerebral parese. Det er sjældent, at man finder et dårligt synsfelt eller nedsat synsstyrke. Langt hyppigere rammes bearbejdningen af synsoplevelsen, så man har svært ved at forstå og tolke, hvad man ser. Op mod 80 pct. med CP har kognitive vanskeligheder, som handler om at forstå og tolke verden omkring sig. Synet er en vigtig del af denne tolkning. En del mennesker med CP har altså hjernebetinget synsnedsættelse (CVI = cerebral visual impairment).


Årsager til nedsat synsevne hos børn og hos ældre

Alle svagtseende børn og unge registreres i Danmark i Synsregistret (indtil de bliver 18 år). Langt de fleste børn og unge i Synsregistret har nedsat syn på baggrund af hjerneskade. Enten i form af udtyndende synsnerver eller problemer med tolkningen af det sete (CVI). Altså problemer, der ofte følges med cerebral parese. Dette mønster fortsætter ind i voksenlivet, men jo ældre folk bliver, jo større bliver andelen af folk, der får nedsat syn på grund af decideret øjensygdom. Det kan være grå stær eller nethindesygdomme. Derfor er det vigtigt, at alle, der har svært ved at fortælle om deres syn, kontrolleres af en øjenlæge med jævne mellemrum gennem livet. Synet kan med årene forværres af tilstødende øjensygdom. Det er ofte sygdomme, der kan behandles.


Sammenhæng mellem CP, muskelstyrings problemer og læsebrillebehov

Mennesker med CP har oftest problemer med muskelstyringen. Alle kroppens muskler kan påvirkes. Dermed også musklerne inde i øjet og uden på øjet. Inde i øjet sidder bittesmå muskler, der hjælper med at stille skarpt, når man skifter fra at se tæt på til langt væk og omvendt. Denne evne forsvinder med årene hos alle, og man får behov for læsebriller. Imidlertid kan mennesker med CP have vanskeligt ved at bruge denne muskel. De kan dermed have behov for læsebriller fra ungdommen.


CP og evnen til at flytte det synsmæssige fokus

Musklerne uden på øjet påvirkes også af problemerne med styring. Glidende følgebevægelser og præcise spring med øjnene, når man skal ændre blikretning, kan være vanskeligt. Der kan være spasticitet og forskellig tonus, der kan give anledning til ukontrollerede øjenbevægelser og skelen. Skelen kan variere fra indadskelen til udadskelen på få minutter, og gør det dermed vanskeligt at kurere med en almindelig skeleoperation.


De hjernebetingede vanskeligheder med at tolke og forstå hvad man ser, er ofte vanskeligheder inden for følgende:

  • Crowding
  • Simultankapacitet - forskellige sanser og samme sans
  • Figur/baggrund
  • Synsfelter nedad
  • Trappegang/ujævnt underlag
  • Går tæt på ting/ansigtet tæt på
  • Varierende opmærksomhed, ser bedre nogle dage/timer/minutter, varierende synsevne

For kompensation se https://asius.dk/kompensation/cerebral-parese.php