Øjet, en fremskudt del af hjernen


Øjet er en fremskudt del af hjernen

Vi oplever verden omkring os via vores sanser:

 • Smag- og følesansen ca. 2%
 • Lugtesansen ca. 3%
 • Hørelsen ca. 12%
 • Synssansen ca. 83%

Synet

Når man skal se, må lyset passere gennem øjets optiske system, så det kan ramme præcist på nethinden. Hvis ikke det optiske system er optimalt, vil lyset ramme enten foran eller bagved nethinden. Det er denne type synsproblemer, der kan klares med briller. I nethinden findes sansecellerne (stave og tappe), der omdanner lyset til elektriske impulser. Disse føres via synsnerverne til den bagerste del af hjernen, hvor synsopfattelsen sker og derefter videre via hjernenervetråde til bearbejdning i andre dele af hjernen. Herefter lagres synsindtrykket og sammenlignes med tidligere synsindtryk, så man kan få en synshukommelse. Alt efter hvad man ser, foregår det i forskellige andre dele af hjernen.


Synet består af:

 • Centralt syn
 • Perifert syn
 • Farvesyn
 • Kontrast syn
 • Mørkesyn

En person kan godt have et normalt øje, men hjernen kan have svært ved at ”forstå ” det synsindtryk den modtager.


Syn – det er også:

 • Evne til at genkende
 • Evne til at skelne forskellige former
 • Evne til at huske hvad man ser
 • Evne til at genkalde, hvordan ting, steder, personer ser ud

En del af synsnedsættelserne kan afhjælpes med briller. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis personen ikke kan vænne sig til at bruge briller, er det afgørende vigtigt, at kompensere handicappet på anden måde. Det kan gøres via specialpædagogiske metoder, med hjælpemidler og med særlig indretning af de fysiske arealer. Undersøgelser i Holland, Storbritannien (Wales og Skotland) og i et amt i Danmark viser, at ca. 50% af voksne personer med moderat, alvorligt og dyb udviklingshæmning har nedsat syn. Alvorlig synsnedsættelse – det vi kalder social blindhed – findes hos ca. 10%. Personer med udviklingshæmning får - ligesom resten af befolkningen – fra ca. 40 – 45 års alderen ofte brug for en ”læsebrille”, til at kunne se sin mad tydeligt og til andet nærarbejde.