Aldring og synsevnen

De allerfleste mennesker oplever at synsevnen forandre sig, når de de bliver ældre. De fleste får brug for læsebriller i 45 års alderen. Vi opdager, at vi har problemer med at se detaljer på nær afstand (bogstaver, tal, ansigter på billeder og fiskeben i aftensmaden) Vi løser nemt problemet ved at anskaffe en læsebrille eller kontaktlinse.


Denne ændring af synsevnen sker også for mennesker med udviklingshæmning. De kan have svært ved selv at registrerer ændringen og formulere sig om den. Ændringen sker i løbet af måneder og år og bevirker, at man tilpasser sin gøren og laden til det man formår visuelt. Dette registrerer omgivelserne oftest som, at man mister interessen for ting og ændrer adfærd.


Måske bruges den nære synsevne primært til at se maden på tallerkenen og billeder og hobbybetonede aktiviteter. Men selvom man ikke læser, har man det samme behov for at få briller til nærarbejde, så som at se maden tydeligt og billeder, der bruges i forbindelse med kommunikation. Man bør derfor - fra 40 års alderen få tjekket synet årligt. Hvis man har Downs syndrom, bør det være en øjenlæge der tjekker synet.Belysning

Når man bliver ældre, har man brug for mere lys for at se det samme, som man med lethed kunne se i svagere belysning, da man var ung. Populært kan man sige, at man som 40 årig har brug for en 40 Watt pærer, som 60 årig har brug for en 60 Watt pærer og som 80 årig en ....


Man har brug for en god alrumsbelysning og en aldersrelateret arbejdsbelysning til bl.a. spisning og andet nærarbejde.Kontrastsynet

Kontrastsynet bliver ringere med alderen. Det betyder, at man ser ting tydeligst, hvis der er god kontrast mellem det der skal ses og omgivelserne . Dårligt kontrastsyn og dårlig belysning kan bevirke, at man opgiver selv at udføre en handling eller at forholde sig til det, der er at se på.Grå stær

Grå stær er en øjensygdom, der som regel kommer, når man bliver ældre. Grå stær forekommer ofte hos mennesker med udviklingshæmning. Det er en øjensygdom, der særligt ofte forekommer hos mennesker med Downs syndrom, hvor det kan starter i 30 års alderen eller før.


De synsmæssige forandringer (nedsat synsevne, farver virker svagere, blændingsgener) kommer som regel langsomt ved grå stær (måneder og år). Derfor kan personen ofte have svært ved at lægge mærke til det. Istedet tilpasser de deres funktionsevne til det, de så kan se - det betyder at de langsomt ændrer adfærd - og dette kan blive mistolket til, at de er ved at blive demente. Se mere om grå stær i folderen fra Øjenforeningen: https://ojenforeningen.dk/udgivelser/gra-staerAlders relateret makula degeneration (AMD) populært kaldet: forkalkning i øjet

Den hyppigste årsag til synsnedsættelse hos ældre i Danmark er aldersrelateret makula degeneration (AMD), som skyldes forandringer i nethinden i de celler man ser skarpt med.


Mennesker med udviklingshæmning får også AMD. Man opdager det som regel ved at linjer, som plejer at være lige, begynder at se ud, som om de er buede. Det kan for eksempelvis være dørkarmen, spisebordskanten, flagstangen o.s.v. Det kan også opdages ved, at man oplever uklare områder i det man ser på. Se mere om AMD i folderen fra Øjenforeningen: https://ojenforeningen.dk/udgivelser/amd-alderspletter-pa-nethinden#HvaderAMD?