Brilletilvæning

Af Birgit Mogensen, tidligere synskonsulent ved Synsafdelingen, Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense (Skrevet - juni 2006)


Mennesker med moderat til svær udviklingshæmning har ofte ikke viden om, hvordan det er at have briller på og hvordan man i øvrigt skal behandle briller. Det er derfor afgørende vigtigt, at pårørende og det pædagogiske personale kender den udviklingshæmmede persons synsstatus og kan medvirke til, at brillerne bliver anvendt korrekt. Brilletilvænning til mennesker med udviklingshæmning kræver ofte en del støtte.


I hæftet Briller til mennesker med udviklingshæmning findes information og vejledning, som er vigtig, når man skal arbejde med brilletilvænning til mennesker, der er udviklingshæmmede.Briller til mennesker med udviklingshæmning

Socialstyrelsen

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/briller-til-mennesker-med-udviklingshaemningHer vil jeg bidrage med en metode til brilletilvænning, som jeg har brugt i min vejledning, når det drejer sig om mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Jeg har fået positive tilbagemeldinger på min metode, og håber, at mange flere kan få glæde af mine erfaringer.


Brilletilvænningen skal indgå i en kendt og overskuelig sammenhæng i hverdagen. Træningsforløbet skal ”punktinddeles”, og man skal så at sige begynde bagfra med tilvænningen. Man kan evt bruge et minutur og langsomt udvide tidsintervallerne.

  • Vælg en situation fra dagligdagen hvor personen bør bruge sine briller, f.eks. et måltid eller TV-kigning
  • Beskriv i punkter de krav, som man stiller til personen
  • Lad det sidste punkt indeholde en afslutning på situationen
  • Begynd tilvænningen med det sidste punkt, udvid langsomt med forrige når personen er klar

Punktopstillingen bagfra kunne se således ud:

  • Læg brilleetuiet i tasken
  • Brilleetuiet ligger på bordet
  • Læg brillerne i etui
  • Have briller på i 2 minutter
  • Tage brilleetuiet frem

Et væsentligt problem, som ofte skal løses samtidigt med brilletilvænningen, er personens modstand mod, at brillerne bliver sat på. Det kan være en god ide at vænne ham eller hende til denne berøring ved at give lidt massage og berøring bag ørerne og i ansigtet i en periode, før brilletilvænningen starter.