Ledsagerteknik af synshandicappede


Hæfte: Sådan følges I ad – når den ene har en synsnedsættelse

IBOS (Instituttet for Blinde og Svagsynede)

https://www.ibos.dk/fileadmin/IBOS_publikationer_pdf/tilgaengelige_PDF_2013/SAADAN-FOELGES-I-AD-tilgaengelig.pdfFilm: Sådan følges I ad – når den ene er synshandicappet

Nordjyllands amt

https://www.youtube.com/watch?v=VuGkWR9MTaMPlakat: Sådan følges I ad – ledsageteknik, når den ene er blind eller svagsynet

Socialstyrelsen

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/plakat-sadan-folges-i-ad-2013-ledsageteknik-nar-den-ene-er-blind-eller-svagsynetPlakat: Sådan følges I ad – når den ene er kørestolsbruger og blind eller svagsynet

Socialstyrelsen

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/plakat-sadan-folges-i-ad-2013-nar-den-ene-er-korestolsbruger-og-blind-eller-svagsynet